Pick-Up by e-mail
Tracking by e-mail
Tracking by Website
Phone
  +66 (0) 2-797-8555

ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทโอซีเอสในประเทศไทย

โอซีเอส (OCS, OVERSEAS COURIER SERVICE) ในประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2501 ในฐานะเป็นบริษัทตัวแทนเอกเทศต่อบริษัทโอซีเอสสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2500 โดยเริ่มต้นจำหน่ายจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสารของญี่ปุ่นให้กับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นต่อมาได้ขยายธุรกิจในฐานะเป็นผู้ริเริ่มด้านบริการนำส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์และพัสดุให้กับองค์กรธุรกิจทั่วโลกด้วยเครือข่ายกว่า 240 แห่งในเมืองหลวงและหัวเมืองครอบคลุมประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่พัฒนาและขยับขยายอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้านบริการขนส่งโลจิสติกส์ภายในประเทศนั้น ได้มีสำนักงานสาขาตามอำเภอเมืองในจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วทุกภาคในราชอาณาจักร ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการเดินรถด้วยระบบติดตามตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและความแน่นอนแม่นยำให้กับผู้ใช้บริการ

บริการด้านขนส่งจึงได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 (UKAS) ของประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งปัจจุบันเราได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 (UKAS)

อนึ่ง เรายังมีบริการรับแทรกแผ่นปลิว ใบโฆษณาในหนังสือพิมพ์นิคเคอิ หนังสือพิมพ์อาซาฮีภาษาญี่ปุ่นฉบับดาวเทียม และหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์และส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นทางอากาศให้กับสมาชิกผู้อ่านชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งยังให้บริการในด้านออกแบบและจัดพิมพ์งานพิมพ์ต่างๆ ด้วย

พ.ศ. 2551 เป็นปีครบรอบ 50 ปีของโอซีเอสในประเทศไทย

OCS THAILAND รับจองหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสืออ่านต่างๆ
OCS CARGO รับส่งเอกสาร พัสดุระหว่างประเทศ
OCS EXPRESS บริการขนส่งโลจิสติกส์ภายในประเทศ
OCS ENTERPRISE บริการสอดแทรกโฆษณาในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น บริการงานพิมพ์

 

Copyright © 2007 OCS Group in Thailand. All rights reserved